Privacy

Privacybeleid bij wernerpeeters.be

Over ons privacybeleid
Dit privacybeleid beschrijft hoe wernerpeeters.be met uw persoonsgegevens omgaat. Dit gebeurt uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk: persoonsgegevens gebruiken we enkel waar het niet anders kan, ofwel geeft u actief en expliciet toestemming (opt-in) die u ook ten allen tijde en zonder opgaaf van redenen weer kunt intrekken. wernerpeeters.be verwerkt uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van wernerpeeters.be. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2024. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid informeert u over welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens en hoe u die rechten kunt gebruiken. Heeft u vragen of opmerkingen over deze verklaring of over andere zaken die te maken hebben met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met werner@wernerpeeters.be.

Over de gegevensverwerking
Persoonsgegevens
wernerpeeters.be verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u zelf hebt verstrekt. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Postadres

Doeleinden
Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden die hieronder staan beschreven en uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan de gevraagde dienstverlening of boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen, of op grond van wettelijke verplichting in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

Communicatie
Heeft u contact opgenomen met wernerpeeters.bet, per telefoon, e-mail, webformulier of sociale media, dan heeft wernerpeeters.be van u gegevens ontvangen. Deze gegevens zijn nodig om te kunnen reageren op uw bericht aan Werner Peeters.

Website
wernerpeeters.be neemt webhosting- en emaildiensten af van Combell. Combell verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Combell heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Combell maakt gebruik van functionele cookies. Er worden geen herleidbare gegevens verwerkt.
Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Deze cookies uitschakelen of verwijderen kunt u doen via de instellingen van uw browser. Daarnaast verzamelt wernerpeeters.be géén cookies, noch worden bij het raadplegen van onze site enige persoonsgegevens verzameld.

Automatische e-mails via de website
Als u een webformulier invult, voor contactname, worden deze gegevens uitsluitend verwerkt door Werner Peeters. Er wordt geen gebruik gemaakt van automatische mailinglijsten, noch worden uw gegevens voor elk ander doel gebruikt dan verwerking van deze. Wij zullen uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken dan de termijn nodig om op uw vragen te antwoorden.

Bewaartermijnen
wernerpeeters.be bewaart géén persoonlijke gegevens van u. Mocht u desondanks een klacht hebben over de wijze waarop wernerpeeters.be omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met werner@wernerpeeters.be. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de opvolger van de voormalige Privacycommissie); zie hiervoor https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Wijzigingen in het privacybeleid
Het kan zijn dat deze privacyverklaring wordt gewijzigd, bijvoorbeeld omdat er een andere werkwijze wordt gehanteerd of vanwege wetswijzigingen. wernerpeeters.be zal de nieuwe privacyverklaring altijd op wernerpeeters.be publiceren, dus daar vindt u altijd de meest recente versie. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zal er direct met u contact worden gezocht.

Contactgegevens
Werner Peeters, Edegemsestraat 42, 2640 Mortsel, 03/4493442
werner@wernerpeeters.be